Računovodstvo i knjigovodstvo

RAČUNOVODSTVO & KNJIGOVODSTVO

DBCI pruža podršku, objektivnost i stručnost koja poduzećima treba za uspjeh u kontekstu promjenjivog poslovnog okruženja. Nudimo širok spektar računovodstvenih, financijskih i savjetodavnih usluga za razne industrije kako bismo vlasnicima poduzeća i menadžerima pružili sve što im je potrebno za poslovni razvoj.

Imamo bogato znanje i iskustvo u knjigovodstvenim uslugama. Naš tim visoko je vješt u korištenju najnovijih financijskih i računovodstvenih softvera te su vrhunski eksperti u međunarodnim računovodstvenim standardima.

Revizija

Našu ulogu u procesu financijskog izvještavanja vidimo kao priliku za pružanje konstruktivnih rješenja za povećanje profitabilnosti i učinkovitosti. Revizija se razlikuje od pregleda i kompilacija po tome što predstavljaja detaljno pregledavanje sustava te računa vaše tvrtke uz najvišu razinu povjerenja.

PREGLEDI & KOMPILACIJE

Naša uloga u procesu financijskog izvještavanja služi kao prilika za pružanje konstruktivnih rješenja za maksimiziranje profitabilnosti i učinkovitosti vaše tvrtke. Pružamo financijsko izvještavanje na dvije razine:

 • Pregled – neki analitički postupci provedeni s ograničenom odgovornošću
 • Kompilacija – temelji se na podacima o klijentu koji se daju i koriste prvenstveno za internu upotrebu.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Možemo vam pomoći u pripremi vaših financijskih izvještaja u skladu s profesionalnim standardima, ali ne izražavamo mišljenje niti bilo koji drugi oblik odgovornosti o informacijama koje su u njima sadržane. Izrađeni financijski izvještaji mogu biti koristan temelj upravi za donošenje financijskih odluka.

 • Godišnje statističko izvješće
 • Usluge godišnjeg financijskog izvještavanja
 • Godišnje financijsko izvješće – Račun dobiti i gubitka
 • Godišnje financijsko izvješće – Bilanca stanja
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja i odluka o dobiti
  / raspodjela gubitaka
 • Izvještaj o porezu na dohodak
NOVČANI TOK & BUDŽETSKA ANALIZA

Posao može biti profitabilan i još uvijek upadati u poteškoće zbog problema s novčanim tokovima. Možemo predvidjeti i procijeniti financijsko stanje vaše tvrtke, procijeniti potrebu za financiranjem i pratiti izvore te korištenje novčanih tokova.

Računovodstvene usluge

Pružanje financijskih informacija našim klijentima pravodobno i točno je obveza za koju smatramo da se nikako ne smije ugroziti. Smisleni, dobro organizirani financijski zapisi, čine vaše poslovanje učinkovitijim. Naša tvrtka pruža čitav niz troškovno učinkovitih računovodstvenih usluga, uključujući sljedeće:

 • Glavna knjiga
 • Knjigovodstvo (mjesečno / tromjesečno / godišnje)
 • Postavljanje računovodstvenog sustava za nova poduzeća
 • Pravna podrška
Knjigovodstvo

Sve knjigovodstvene usluge obavljaju se u skladu sa zakonima i propisima, Hrvatskim računovodstvenim standardima, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, računovodstvenim politikama klijenta i ostalim zakonski uvjetovanim propisima.

 • Postavljanje računovodstvenog sustava
 • Glavna knjiga i dnevnik
 • Pomoćne evidencije
 • Porezna evidencija i izvještaji
 • Obračun PDV-a, podnošenje, usklađivanje potraživanja i obveza s Poreznom upravom
 • Izvješća o stanju na računu dobavljača, stanju na računu kupca, analizi mjesta troška i drugim zapisima na zahtjev
 • Izvješća za potrebe upravljanja (mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća kao što su bilanca stanja, RDG, izvještaj o novčanom tijeku, konsolidirana izvješća, izvješća o troškovima, porez na dobit temeljen na zahtjevima upravljanja)
 • Izvješća nacionalnih banaka (INOK, platna bilanca IU-IP) i ostala izvješća banaka
 • Računovodstveno savjetovanje za specifične potrebe klijenata
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.